B-52 with UFO samples crashed

ufo14 August 1947, Where ir the B-52.

The disappearance since Friday of an American B-25 bombardment aircraft keeps the public's attention very focused, reports AFP from New York, because the missing machine would have transported samples of a metal. Similar to what was recently discovered at Puget Sound, in the Northwestern United States, where a peace off metal had fallen of a UFO.

When analyzed in the University of Chicago laboratory, it was found that the found fragments consisted of a heavy metal with an electrical resistance of two thousand ohms. The military authorities have admitted that the missing machine was carrying an "unclassified freight". The pilots of the plane would have declared to Hamllton Field (In Callfornia) before leaving MacMord Field (in Washington state), that they got orders to full time investigating UFOs.

Original text plus Dutch clipping:

De vermissing sinds Vrijdag van een Amerikaans B-25 bombardementsvliegtuig houdt bijzonder de aandacht van het publiek gespannen, meldt A.F.P. uit New York, omdat de vermiste machine monsters vervoerd zou hebben van een metaal, gelijk aan dat, wat onlangs bij Puget Sound, in het Noordwesten van de Verenigde Staten, „van een vliegende schijf zou zijn afgevallen". Bij analyse in het laboratorium van de Universiteit van Chicago zou men hebben vastgesteld dat de gevonden brokken bestonden uit een zwaar metaal met een elektrische weerstand van tweeduizend ohm. De militaire autoriteiten hebben toegegeven, dat de vermiste machine een „niet geclassificeerde vracht" vervoerde. De piloten van het vliegtuig zouden vóór hun vertrek van MacMord Field (in de staat Washington) naar Hamllton Field (In Callfornië) verklaard hebben, dat zij order gekregen hadden zich uitsluitend aan het onderzoek naar de vliegende schijven te gaan wijden.

Source: Leeuwarder Courant, 04 Augustus 1947.
04 08 1947 vreemd verhaal UFO metaal