UFO registered by radar

ufo16 August 1965, UFO Lake Superior.

Staff of the US Air Force radar base on the Keweenaw peninsula in Michigan announced that they had clear radar contact yesterday, with seven to ten Ufos flying in V-formation over Lake Superior. UFO is the abbreviation of unidentified flying object. Whatever the Ufos may be, many claim that they are currently very active. The men of the radar post said that the Ufos moved at a speed of about 14,000 kilometers.

Original text plus Dutch clipping:

Personeel van de radarbasis van de Amerikaanse luchtmacht op het schiereiland Keweenaw in Michigan heeft bekend gemaakt gisteren duidelijk radarcontact te hebben gehad, met zeven a tien Ufos die in v-formatie over het Boven meer vlogen. Ufo is de afkorting van unidentified flying object — niet geïdentificeerd vliegend voorwerp. Wat de Ufos ook mogen zijn, velen beweren dat ze momenteel bijzonder actief zijn.De mannen van de radarpost vertelden dat de Ufos zich met een snelheid van ongeveer 14.000 kilometer voortbewogen.

Source: Frisian courier, 06 Aug. 1965. 
06 08 1965 UFO on radar