Dutch Navy reports UFO

ufo110 July 1947, UFO seen on radar in the Netherlands.

Our correspondent in Leiden reports that the Marine radio service saw a flying disk at half past eight o'clock this morning, which moved from East to West at high altitudes. The disk had a tremendous speed and disappeared from over the horizon.

Original text plus Dutch clipping:

Onze correspondent te Leiden bericht, dat de Marine-radiodienst hedenmorgen om half twaalf een vliegende schijf heeft waargenomen, welke zich op grote hoogte van Oost naar West voortbewoog. De schijf had een enorme snelheid en was uit het gezicht verdwenen.

Source: De tijd, 10 juli 1947.
10 07 1947 vliegende schijf marine Nederland