Navy Netherlands see UFO

ufo111 July 1947, UFO on navy radar.

A report from Leiden: Yesterday morning the steward of the Marine Radiodienst Frits M. van der Bild saw a flying disc above Leiden at half past eleven. The object was as big as a bicycle wheel and white in color. It all happened so fast that Frits van der Bild is the only one who saw the object. The disc flew so fast that when he alerted others to the phenomenon, the thing was over. We are now waiting for the flying disc above our broadcast studios in het Gooi.

Original text plus Dutch clipping:

Een medewerker telefoneert uit Leiden: Gistermorgen heeft de hofmeester derde klasse van de Marine Radiodienst Frits M. van der Bild om half twaalf een vliegende schtijf over Leiden zien varen. Het ding was zo groot als een fietswiel en wit van kleur. Het kwam in vliegende vaart over. Frits van der Bild is de enige die het ding zag. De schijf vloog zo snel dat toen hij anderen op het verschijnsel opmerkzaam maakte, het ding al weer voorbij was. Wij wachten nu op de vliegende schijf boven het Gooi.

Source: De Gooi- en Eemlander, 11 juli 1947.
11 07 1947 hofmeester ziet UFO