UFO Djangabuja Indonesia

ufo1

24 February 1953,  Flying saucer seen in Djangabuja.

After "flying objects" were seen at various places in Indonesia, ranging from spherical to elongated, the inhabitants of Djangabuja saw some days ago a strange object hovering through the air. This object, which had the shape of a dish, beamed light beams. After a few moments, the object dissolved in nothing.

Original text plus Dutch clipping:

Nadat op verschillende plaatsen in Indonesië „vliegende voorwerpen" werden gesignaleerd, die varieerden van bolvorming tot langwerpig, hebben de bewoners van Djangabuja enige dagen terug een vreemd voorwerp door de lucht zien zweven. Dit voorwerp, dat de vorm had van een schotel, Straalde lichtbundels uit. Na enige ogenblikken echter loste het voorwerp zich in het niets op.

Source: Java bode, 24 Februari 1953.
24 02 1953 ufo Indonesie atjeh