Abandoned flying disc of "Jonathan Caldwell"

ufo1

9 September 1949, The "UFO" of Jonathan Caldwell (Photo).

Perhaps this is one of the mysterious flying discs, which at the time would have been spotted all over the USA. American soldiers and policemen found this strange air vehicle, called "Gray Goose", in an abandoned shed at Marley Park in the state of Maryland, it look like a helicopter with two discs rotating one above the other rather than screws.

Also they found a helicopter with two counter-rotating sets of screws. One on top and the other underneath the aircraft. Both aircraft were built before the war by a certain Jonathan Caldwell. Who is without trace at the moment. The authorities are looking for him, because they want to know where and for whom he works at the moment and also they want to know if the Gray Goose has indeed been flying.

Original text plus Dutch clipping:

Heel misschien is dit een van, de beruchte vliegende schijven, die indertijd hier en daar zouden zijn gesignaleerd. Amerikaanse militairen en politiemannen vonden dit vreemde luchtvoertuig, „Grijze Gans" geheten, in een verlaten loods bij Marley Park in de staat Maryland. In ongeschonden staat was het een soort helikopter met in plaats van schroeven twee boven elkaar draaiende schijven. Ook werd een hefschroefvliegtuig gevonden met twee tegen elkaar in draaiende stellen schroeven. Het ene stel stak boven, het andere onder het toestel uit. Beide vliegapparaten zijn al voor de oorlog gebouwd door een zekere Jonathan Caldwell, die spoorloos is. Er wordt ijverig naar hem gezocht, omdat men wil weten waar en voor wie hij nu werkt en omdat men hem wil vragen, of de Grijze Gans inderdaad in de lucht is geweest.

Source: De locomotief, 08 September 1949.