Spanish UFO was hoax (Despite radar conformation)

ufo114 November 1979, pilots disagree and stand firm.

From one of our reporters VALENCIA, Wednesday The passengers of the Spanish charter who made an emergency landing in Valencia on Sunday evening after a chase by a swarm of "flying saucers", have stated that the story is an excuse. According to them, the plane, a Caravelle from the TAE company, was in an extremely bad condition.

The emergency landing was the result of a technical defect that the TAE does not dare to express, they say. The "UFO story" would be a smokescreen, and they have not seen anything from the "chase". The captain of the Caravelle, Mr Tejada, and his crew, however, stand firm. The airport of Valencia has stated that during the incident "foreign radar echoes" were seen. The Spanish Transport Minister, Salvador Teran is telling that he is now convinced that UFOs are real.

[Link to first report]

Original text plus clipping in Dutch:

Spaanse schotel een smoes? Van een onzer verslaggevers VALENCIA, woensdag De passagiers van het Spaanse chartertoestel dat zondagavond in Valencia een noodlanding maakte na een achtervolging door een zwerm „vliegende schotels*', hebben verklaard dat het' verhaal een smoesje is. Volgens hen verkeerde het vliegtuig, een Caravelle van de maatschappij TAE, in uiterst slechte staat. De noodlanding was het gevolg van een technisch mankement waar de TAE niet voor durft uit te komen, zeggen zij. De „UFO-geschiedenis" zou een rookgordijn zijn. Zelf hebben zij van de „achtervolging" niets gezien. De gezagvoerder van dé Caravelle, de heer Tejada, en zijn bemanning houden echter voet bij stuk. De luchthaven van Valencia heeft medegedeeld dat tijdens het incident „vreemde radar-echo's" zijn opgevangengen. De Spaanse minister van Vervoer, Salvador Teran, heeft gisteren verklaard dat hij er nu van overtuigd is dat UFO's echt bestaan.

Source: Telegraaf, 14 Nov. 1979.