UFO above Jerusalem Israel

ufo119 January 1979, Jerusalem police reports UFO.

The inhabitants of Jerusalem have joined the long line of reports about the detection of UFOs, Unidentified Flying Objects (flying saucers). Jerusalemites called the police early in the morning ,about what they had seen. Only when a few police officers had also seen the strange flying saucer, with blue lights above the Intercontinental Hotel on Mount Scopus, the air force and the meteorological service were called. They told, in a laconic manner, to investigate the matter.

Original text plus clipping in Dutch:

De inwoners van Jeruzalem hebben zich gevoegd bij de lange rij van rapporten over het signaleren van UFO's, Unidentified Flying Objects (vliegende schotels). Jeruzalemmers die vroeg uit de veren waren belden de politie over hun waarneming. Pas toen enkele politiemensen ook „de vreemde vliegende schotel met de blauwe lichten" boven het Intercóntinental Hotel op Mount Scopus hadden gesignaleerd, werden de luchtmacht en de meteorologische dienst ingeschakeld, die lakoniek antwoordden de zaak te zullen onderzoeken.

Source: Nieuw Israelietisch weekblad, 19 Jan. 1979.
19 01 1979 UFO jeruzalem