UFO above Lisse Netherlands

ufo1 17 July 1979, Residents Lisse spotting a UFO.

Twenty people saw this week an unknown flying object (UFO) in the air above Lisse, near the tennis club at Van Lyndenweg. The police has passed their observation to 'De Koepel', the umbrella organization for observatories, they were interested in the case. The witnesses saw a strange object that flew at a height of about 60 meters around 10:30 pm on Tuesday evening. They observed three disks that flashed several times from dark to bright red.

Original text plus clipping in Dutch:

Inwoners Lisse spotten UFOLISSE - Twintig mensen zeggen deze week getuige te zijn geweest van een onbekend vliegend voorwerp (UFO) in het luchtruim van Lisse, ter hoogte van de tennisvereniging aan de Van Lyndenweg. De politie heeft hun waarneming doorgegeven aan 'De Koepel', het overkoepelend orgaan van sterrenwachten. Deze toonde zich geïnteresseerd. De getuigen zagen rond half tien dinsdagavond een vreemd object dat vloog op een hoogte van ongeveer 60 meter. Het object zou hebben bestaan uit drie schijven die eeh aantal malen van donker naar felrood opgloeiden.

Source: De Hepkema's courant, 17 Juni 1994.
17 06 1994 F Lisse