UFO above New Zealand

ufo1 4 January 1979, Photograph of UFO.

This object, an "enlightened ping-pong ball", was filmed yesterday by the New Zealand television crew on the southern island of New Zealand, after Australia's unidentified flying objects (UFOs) had been spotted by Australian cameramen in the same area last weekend. the New Zealand Air Force, which scanned the area for five hours, found nothing remarkably and the commander of the plane thought the phenomenon might have been caused by reflections of floodlights from a Japanese fishing fleet. 

Original text plus clipping in Dutch:

Dit voorwerp, een ÔÇ×verlichte pingpongbal", werd gistermorgen boven bet Zuidelijk Eiland van Nieuw- Zeeland gefilmd door een Nieuw Zeelandse televisieploeg, nadat in bet afgelopen weekeinde in hetzelfde gebied al onge├»dentificeerde vliegende voorwerpen (UFO's) door Australische cameramensen waren gesignaleerd. Een patrouillevliegtuig van de Nieuw Zeelandse luchtmacht, dat vijf uur lang bet gebied bad afgespeurd, had niets opmerkelijks gezien en de commandant van bet toestel dacht dat het verschijnsel mogelijk veroorzaakt was door reflecties van schijnwerpers van een Japanse vissersvloot.

Source: Telegraaf, 04 Jan. 1979.
04 01 1979 UFO boven Nieuw Zeeland