US air force pilots see UFOs

ufo117 February 1951, UFO seen by US air force.

Two officers of the US air force have observed a new flying object in the air over the United States. They describe it as a silver white flat plate. The object in question was clearly different from the balloons used to study the cosmic rays and which -- as the American Nahu recently asserted -- would be erroneously mistaken for flying saucers. The two officers reported to have seen the disk next to such a balloon.

Original text plus clipping in Dutch:

Twee officieren van de Amerikaanse luchtmacht hebben een nieuw vliegend voorwerp in de lucht boven de Verenigde Staten waargenomen. Zij beschrijven het als een zilverwit plat bord. Het bedoelde voorwerp was duidelijk iets anders dan de ballonnen, die worden gebruikt voor het bestuderen van de kosmische stralen en die -- naar de Amerikaan Nahu, kortgeleden beweerde -- abusievelijk voor vliegende schotels zouden worden aangezien. De twee officieren meldden de schotel te hebben waargenomen naast een dergelijke ballon.

Source: Java Bode, 17 Februari 1951.
17 02 1951