Flying saucer above Portland USA

ufo18 July 1947, UFO seen in Portland.

New reports are coming in about the flying discus or the flying saucer, the strange phenomenon that was seen in the sky above Portland. Since 25 June reports have already been received about this strange air phenomenon. There is still no explanation for it. On closer examination it now appears that the mysterious plane has been seen in 38 States. It was also seen in the Columbia district and in Canada. The air patrol in Oregon saw nothing (Oregon. (AP).

Original text plus clipping in Dutch:

Er komen nieuwe rapporten binnen over de vliegende discus of de vliegende schotel, het vreemde verschijnsel, dat men in de lucht zag boven Portland. Sinds 25 juni komen er reeds rapporten binnen over dit eigenaardig luchtverschijnsel. Men weet er nog geen verklaring voor te geven- Bij nader onderzoek blijkt nu dat men het mysterieuze vliegtuig in 38 Staten heeft gezien. Men zag het ook in het district Columbia en in Canada. De lucht patrouille in Oregon zag niets (Oregon. (AP).

Source: Amigoe di Curacao, 08 Juli 1947.
08 07 1947 UFO discus