UFO above Lorient France

ufo130 August 1954, UFO quickly passed by.

Flying saucer At Lorient, in France, a "flying saucer" was observed on the evening sky, several people saw the oval disk, which quickly passed by and left a trace of light, which also quickly disappeared.

Original text plus clipping in Dutch:
Vliegende schotel Te Lorient, in Frankrijk, is tegen de avondhemel een ā€˛vliegende schotel" waargenomen. Verscheidene mensen zagen de ovale schotel, die snel voorbijvloog en een lichtspoor achterliet, dat eveneens snel verdween.
Source: Het Vrije Volk, 30-08-1954.
30 08 1954