UFO Invasion New Zealand

ufo13 January 1979, Film crew films UFO invasion above New Zealand.

PARIS / WELLINGTON - More and more flying saucers appear on the firmament. UFO reports come from Bulgaria, France, Italy, the Oil-state Bahrain, but New Zealand is leading the charts. An Australian TV crew filmed a complete squadron of "unknown flying objects". The whole of New Zealand was in uproar.

Yesterday the air force sent a patrol aircraft, of the type Orion, full with highly sensitive electronic equipment, to investigate the phenomenon. The aircraft examined the airspace for six hours. They returned, without having noticed anything remarkable.

Shortly before, the Australian TV crew saw the UFOs fleet above the Strait Cook, between the two main islands of New Zealand, the Wellington's radar station already had picked up several unexplained 'blips' on the screens. The Australians had come to this area following previous sightings of flying saucers. They strongly oppose the suggestion that they would have seen the planet Venus, meteorites or other natural phenomena. The experiences of the radar stations are also in conflict with such a statement. Meanwhile, in two days, the Australian Air Force received 20 reports of flying saucers almost as much as in half a year.

Original text plus clipping in Dutch:

PARIJS/WELLINGTON - Steeds meer vliegende schotels verschijnen aan het uitspansel. Er komen Ufo-meldingen binnen uit Bulgarije, Frankrijk, Italiƫ, het ollesjeikdom Bahrein. Nieuw-Zeeland spant de kroon -daar filmde een Australische tv-ploeg een compleet eskader "onbekende vliegende voorwerpen". Heel Nieuw-Zeeland raakte in rep en roer. Uiteindelijk stuurde de luchtmacht gisteren een patrouillevliegtuig van het type Orion, barstensvol zeer gevoelige electronische apparatuur. Zes uur lang onderzocht het toestel het betrokken luchtruim. Toen keerde de "snuffelaar" terug, zonder iets opmerkelijks te hebben waargenomen.

Kort voordat de Australische tv-ploeg de vloot Ufos boven Straat Cook, tussen de twee hoofdeilanden van Nieuw-Zeeland waarnam, had het radarstation van Wellington al verscheidene onverklaarbare 'blips' op de schermen gekregen. De Australiƫrs waren naar dit gebied gekomen naar aanleiding van eerdere waarneming van vliegende schotels. Zij bestrijden met klem de suggestie dat zij de planeet Venus, meteorieten dan wel andere natuurverschijnselen zouden hebben gezien. De ervaringen van de radarstations zijn trouwens ook in strijd met een dergelijke verklaring. Intussen ontving de Australische luchtmacht in twee dagen tijd 20 meldingen over vliegende schotels bijna evenveel als anders in een halfjaar.

Source: Het vrije volk, 03-01-1979.
03 01 1979 invasie ufos new zealand