UFO seen above Leeuwarden Netherlands

ufo121 February 1974, UFOs seen above Leeuwarden.

LEEUWARDEN - On the morning of Sunday 3 February, the carpenter Piet Visser observed a UFO like phenomenon in the sky. As a fishing-lover he was driving in his car to the "Grouw fishing area", just before eight o'clock he was turning from Drachtsterweg to Aegum.

At that moment he saw "a wide yellow stripe", which hung stationary in the air for about eight or nine minutes, three times the light turned too green and an orange who like headlights shone to the ground. Mr. Visser estimated that the phenomenon was about seven meter long and hung in the air about 500 meters above the ground, he suspected that the "UFO" was above Gorredijk. "It was a beautiful sight," he said, reason why he got out of the car, and a few minutes later he drove with the window down, while keeping an eye on the UFO. In order not to touch a narrow bridge, he had to look on the road for a while, but then the phenomenon had also disappeared without a trace. A farmer who met him seemed had seen nothing. His son and daughter-in-law laughed at him later, but when the reports of UFOs persisted, Mr. Visser decided not to be silenced about his observation.

Original text plus clipping in Dutch:
LEEUWARDEN — Op de ochtend van zondag 3 februari heeft ook de Leeuwarder timmerman Piet Visser een ufo-achtig verschijnsel aan de hemel waargenomen. Als visliefhebber was hij om even voor acht uur alleen in zijn auto op weg naar Grouw, waarbij hij van de Drachtsterweg afsloeg naar Aegum. Op dat moment werd hij getroffen door „een brede gele streep", die een minuut of acht, negen vrijwel stilstond. Tot drie maal toe draaide de streep en schenen groene en oranje koplampen naar de grond. De heer Visser schatte dat het verschijnsel een meter of zeven lang was en op ongeveer 500 meter boven de grond in de lucht hing. Gezien de afstand vermoedde hij dat de „ufo" zich boven Gorredijk bevond. „Het was een prachtig mooi gezicht," vertelde hij, reden waarom hij uit de auto stapte. Een paar minuten lateireed hij met neergedraaid raampje verder, onderwijl een oogje op de ufo houdend. Om niet van een smal bruggetje te raken, moest hij een tijdje op de weg kijken, maar toen was het verschijnsel ook spoorloos verdwenen. Een boer, die hem tegemoet kwam, bleek niets gezien te hebben. Zijn zoon en schoondochter lachten hem later uit, maar toen de meldingen van ufos bleven aanhouden, besloot de heer Visser zijn waarneming niet voor zich te houden.
Source: Leeuwarder courant, 21-02-1974.
21 02 1974 UFO leeuwarden