Giant aliens land in Russia

ufo110 October 1989, Giant aliens 4 meter long.

MOSCOW - An alien spaceship with a crew of three to four meters large beings has recently landed in the Soviet Union. At least, that is what Soviet scholars claim, reports the official news agency Tass. Scholars have confirmed that an unfamiliar flying object has recently landed in a park near the Russian city of Voronezh.

They also identified the landing site and found traces of extraterrestrials that had made a short walk through the park. According to Tass residents of Voronezh, a city located 480 kilometers southeast of Moscow, they saw a large shining object above the park. According to the eyewitnesses, the UFO landed and three beings came out who showed great resemblance to humans. The creatures were accompanied by a small robot. "The aliens were three or even four meters tall, but with very small heads," the eyewitnesses said. "They walked around the ball or disk and then disappeared. According to the Russian news agency, which did not mention a date for the reported UFO sighting, the eyewitnesses were "overwhelmed by an anxiety attack that lasted several days.

Tass questioned the head of Voronezh's Geophysical Laboratory, Genrich Silanov, who declared that employees of the institute at the site of the reported landing had found that the ground in the park was pressed down over twenty square meters, the bottom was dented in four places and two strange stones were found. Silanov said that initially they thought of sandstone of a deep red color, but that research has shown that it is a substance that does not occur on earth. He added that the examination of the stones has not yet been completed. Silanov told Tass that he had found footprints of the creatures. "We discovered four prints with a depth of 4 to 5 centimeters and a diameter of 14 to 16 centimeters.

Tass also stated that the testimonies of the eyewitnesses correspond exactly with the findings of the scientific researchers. Also did residents of Voronezh recently noticed a" banana-like "object in the air that seems similar to an object described in a American magazine, the news agency noted that it is unlikely that residents of Voronezh will know this magazine. He added that the examination of the stones has not yet been completed.

Original text plus clipping in Dutch:
MOSKOU — Een buitenaards ruimteschip met een bemanning van drie tot vier meter grote wezens is onlangs in de Sovjetunie geland. Althans, dat beweren Sovjetgeleerden, meldt het officiële persbureau Tass. „Geleerden hebben bevestigd dat recent in een park bij de Russische stad Voronezj een onbekend vliegend voorwerp is geland," aldus Tass. „Zij hebben ook de landingsplaats geïdentificeerd en sporen aangetroffen van buitenaardse wezens die een korte wandeling door het park hadden gemaakt. "Volgens Tass hadden inwoners van Voronezj, een stad op 480 kilometer ten zuidoosten van Moskou, een groot lichtend voorwerp zwevend boven het park gezien. Volgens de ooggetuigen landde het UFO en waren drie wezens naar buiten gekomen die grote gelijkenis vertoonden met mensen. De wezens werden vergezeld door een kleine robot. „De buitenaardse wezens waren drie of zelfs vier meter groot, maar met zeer kleine hoofden," aldus de ooggetuigen. „Zij liepen bij de bal of schijf en verdwenen vervolgens naar binnen." Volgens het Russische persbureau, dat geen datum voor de gemelde UFO-waarneming noemde, waren de ooggetuigen „overweldigd door een angstaanval die verscheidene dagen duurde".
Tass ondervroeg het hoofd van het Geofysisch Laboratorium van Voronezj, Genrich Silanov, die verklaarde dat medewerkers van het instituut op de plaats van de gemelde landing een verlaging in de bodem van twintig vierkante meter hadden gevonden. Verder was de bodem op vier plaatsen ingedeukt. Ook werden twee vreemde stenen aangetroffen. Silanov zei dat aanvankelijk werd gedacht aan zandsteen van een dieprode kleur, maar dat uit onderzoek was gebleken dat het gaat om een stof die op aarde niet voorkomt. Hij voegde hieraan toe dat het onderzoek van de stenen nog niet is afgerond. Genrich Silanov zei tegenover Tass dat hij voetafdrukken van de wezens heeft aangetroffen. „Wij ontdekten vier afdrukken met een diepte van 4 a 5 centimeter en een doorsnede van 14 tot 16 centimeter.
Tass vermeldde voorts dat de verklaringen van de ooggetuigen precies overeenkomen met de bevindingen van de wetenschappelijk onderzoekers. Ook zouden inwoners van Voronezj recent een 'banaan-achtig' voorwerp in de lucht hebben gesignaleerd, dat gelijkenis vertoont met een voorwerp dat wordt omschreven in een Amerikaans tijdschrift. Het persbureau merkte op dat het onwaarschijnlijk is dat inwoners van Voronezj dit tijdschrift kennen.
Source: Het Vrije Volk, 10 Oktober 1989.
1989 Ruimte reuzen bezochten Rusland