Aliens seen in New Guinea (Video)

ufo119 August 1959, UFO seen with aliens.

Again flying saucers have been seen. This time in New Guinea by an Anglican minister, who claims that twelve other people from his mission have also seen it. It was one big disk, accompanied by two smaller ones, there were aliens inside who waved at them.

Original text plus clipping in Dutch:
Er zijn weer vliegende schotels gezien. Ditmaal in Nieuw Guinea door een Anglicaanse dominee, die beweert dat twaalf andere mensen van zijn missie ze ook gezien hebben. Het was één grote schotel, vergezeld van twee kleinere en er zaten wezens in, die wuifden.
Source: Het Vrije Volk, 19 augustus 1959.
19 08 1959 UFO Nieuw Guneu gezien door anglicaanse dominee