Swedish Air Force investigates UFO

ufo119 December 1953, UFO over Sweden.

The Swedish Air Force has ordered Friday a full investigation into a mysterious dish-shaped object, which was seen by an aircraft over southern Sweden, while flying from the direction of Russia over the East Sea. General Buigt Norderskjold, Supreme Commander of the Swedish Air Force, has demanded complete reports from all Swedish radar stations.

The crew members of a Swedish passenger plane said that they had seen an object flying super fast above the city of Haessleholm in southern Sweden on Thursday evening. They described the object as a "round missile", which disappeared in a southerly direction after six or seven minutes. "Captain Ulf Christiernson, the pilot of the passenger plane, has filed a report with the Defense Staff, which was described by the aviation experts as the best detailed report ever published about flying saucers.

Original text plus clipping in Dutch:
De Zweedse luchtmacht heeft Vrijdag een volledig onderzoek gelast naar een mysterieus schotelvormig voorwerp, dat door een vliegtuig boven Zuid-Zweden werd gezien, terwijl het uit de richting van Rusland over de Oost-Zee vloog. Generaal Buigt Norderskjold, opperbevelhebber van de Zweedse luchtmacht, heeft volledige rapporten van alle Zweedse radarstations geëist. De bemanningsleden van een Zweeds passagiersvliegtuig zeiden, dat zij Donderdagavond een voorwerp met supersonische snelheid boven de stad Haessleholm in Zuid Zweden hadden zien vliegen. Zij beschreven het voorwerp als een „rond projectiel", dat na zes a zeven minuten in zuidelijke richting verdween. Kapitein Ulf Christiernson, de piloot van het passagiersvliegtuig, heeft een rapport ingediend bij de defensie-staf, dat door een vliegtuigdeskundige het meest gedetailleerde rapport werd genoemd, dat ooit over een „vliegende schotel" is gepubliceerd.
Source: Java-Bode, 19 December 1953.
19 12 1953 UFO boven Oostzee Zwedse leger onderzoekt