Flying Saucer above Zeeland Netherlands

ufo123 Februari 1948, Early UFO description Netherlands.

In the town of Kapelle-Biezelinge in Zeeland there is talk about a strange phenomenon in the air that has been observed by different people there, according the (Haagse) "newspaper". Mr. A. Hoogestegen, was sitting at the table when he heard a peculiar rumble in the sky. He stepped outside with other relatives and they saw in the clear sky an object that they could best describe with a cloud.

The object, which regularly changed shape, once it seemed ball-shaped, then again oval moved at considerable height with great speed in an easterly direction. The Hoogestegen family is convinced that, given the shape and the speed, this was not a airplane. It was possible to hear a roar like a motor, but this was softer than the sound of an aircraft engine.

Original text plus clipping in Dutch:

In het Zeeuwse stadje Kapelle-Biezelinge wordt druk gesproken over een eigenaardig verschijnsel in de lucht, dat daar door verschillende mensen is waargenomen, lezen wij in het (Haagse) "Dagblad". De heer A. Hoogestegen hoorde, toen hij aan tafel zat, een eigenaardig geronk in de lucht .Hij begaf zich met andere familieleden naar buiten en zij zagen in de heldere lucht 'n voorwerp, dat zij het best met een wolkje menen te kunnen omschrijven. Het voorwerp, dat geregeld van vorm veranderde, nu eens leek het bal-vormig, dan weer ovaal bewoog zich op aanzienlijke hoogte met grote snelheid in Oostelijke richting. De familie Hoogestegen is er van overtuigd, dat het hier gezien de vorm en de snelheid geen vliegtuig betrof. Wèl kon men een geronk als van een motor horen, doch dit was zachter dan het geluid van een vliegtuigmotor.

Source: Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 23 Februari 1948.

23 02 1948 vliegende schotels boven Zeeland