UFO Leeuwarden Heerenveen Netherlands

ufo19 November 1981, UFO above Friesland.

LEEUWARDEN - Some Leeuwarders have seen a strange object in the air on Saturday night around six o'clock, heading in a south-westerly direction. The people from the Aldlan, who saw the object, describe it as triangular, provided with antennas. It was visible for half an hour and was always in the same place. Occasionally a tail emerged. A motorist saw this in the vicinity of Heerenveen.

Original text plus clipping in Dutch:

LEEUWARDEN - Enkele Leeuwarders hebben zaterdagavond rond zes uur een vreemd voorwerp in de lucht gezien dat in zuidwestelijke richting koerste. De mensen uit het Aldlan, die het voorwerp zagen, omschrijven het als driehoekig, voorzien van sprieten. Het geval bleef een half uur zichtbaar en hing steeds op dezelfde plaats. Af en toe kwam er een staart tevoorschijn. Een automobiliste zag ditzelfde in de omgeving van Heerenveen.

Source: Leeuwarder courant, 09 November 1981.
09 11 1981 vreemd voorwerp Leeuwarden rn Heerenveen