UFO Nijmegen Netherlands also seen in Kent UK

ufo121 September 1926, Air phenomena nothing like falling star.

Reports from Nijmegen: According a report last Friday evening above Kent (UK) a beautiful light ball was observed, which is described by the Observatory in Greenwich as a meteor, it is important to note that above Nijmegen The same evening a few hours after 9 o'clock the same air phenomenon was observed, which moved in a radiant arc in a westerly direction. The air phenomenon had nothing in common with the so-called "shooting stars", but dragged behind it a broad luminous tail.

Original text plus clipping in Dutch:

Luchtverschijnsel. Men meldt ons uit Nijmegen: Naar aanleiding van een bericht, dat Vrijdagavond j.l. boven Kent een schitterende licht bal werd waargenomen, die door het Observatorium te Greenwich voor 'n meteoor gehouden wordt, is het van belang mede te delen, dat boven Nijmegen den zelfde avond enkele minuten na 9 uur een zelfde luchtverschijnsel werd waargenomen, dat in een stralende lichtboog zich bewoog in Westelijke richting. Het luchtverschijnsel had niets gemeen met de zgn. ā€˛vallende sterren", maar sleepte achter zich een brede lichtgevende staart.

Source: De Tijd, 21 September 1926.
14 12 1912 UFO