UFO photographed above Columbus USA

ufo119 October 1973, Ken Chamberlain photographed UFO.

Strange flying object Photographer Ken Chamberlain took this series of photographs of a strange lightening object on the night sky of Columbus, America. He is not the only one who discovered the UFO 150 reports came to the authorities.

Original text plus clipping in Dutch:

VVV: vreemd vliegend voorwerp Fotograaf Ken Chamberlain heeft woensdag deze serie foto's genomen van een vreemd oplichtend voorwerp aan de nachtelijke hemel van Columbus, Amerika. Hij is niet de enige die de UFO ontdekte, er kwamen 150 meldingen bij de autoriteiten binnen.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 19 Oktober 1973.
19 09 1973 USA UFO