UFO or space junk

ufo12 July 1958, KLM captain P, J. Krouwel saw UFO.

Was the fireball, KLM captain P, J. Krouwel, saw on the night from Friday to Saturday over the Atlantic ocean the (satellite) Explorer III? Or was it something else? Several English and American authorities have expressed their opinion that the KLM aircraft "Electron" could not have crossed the route of the Explorer III. The Dutch KLM plane flew too much south.

 

What was it they saw?

Captain Krouwel and his co-pilot C. den Hoedt, who arrived at Schiphol, could not tell the assembled press what it was they saw. "We were at ten thousand feet," they said, "and at a quarter past three in the morning were busy with the navigation, when we saw the fireball passing by, for ten seconds, from right to left. He started as a star the size of Venus, became brighter, even got a short tail and finally had the size of one fifth of the moon. Then he burst into three pieces. We first thought of a meteor, but it got so big we said to each other: if that is a meteor he does not burn and it becomes a big blow. In any case, we immediately reported: "a very bright light was observed traveling at high speed at 52.26 degrees north latitude and 35 degrees west longitude."

Also the weather ship "C. from Charley", was in the neighborhood and saw the ball of light. When we landed in New York, the journalists told us that it was the Explorer III. but now that it is dubious again, we do not know anymore what we saw.

Original text plus clipping in Dutch:

Was de vuurbol, die de KLM gezagvoerder P, J. Krouwel in de nacht van vrijdag op zaterdag boven de Atlantische oceaan uiteen heeft zien spatten de Explorer III, of was hij het niet? Verschillende Engelse en Amerikaanse autoriteiten hebben als hun mening uitgesproken dat het betrokken KLM-toestel Elektron de route van de Explorer niet kan hebben gekruist. Daarvoor vloog het Nederlandse toestel te zuidelijk.

Wat het dan wel geweest is?

Gezagvoerder Krouwel en zijn copiloot C. den Hoedt, maandagmiddag op Schiphol geland, konden het de verzamelde persmensen niet vertellen. "Wij zaten op tienduizend voet," zo vertelden zij, "en waren om kwart over drie in de ochtend juist bezig met het uitseinen van onze positie, toen wij de vuurbol tien seconden lang voor ons toestel voorbij zagen trekken van rechts naar links. - Hij begon als een ster ter grootte van Venus, werd steeds helderder, kreeg zelfs een korte staart en had ten slotte de omvang van één vijfde van de maan. Daarna spatte hij uiteen in drie stukken. Wij dachten eerst aan een meteoor, maar toen hij zo groot werd zeiden wij al tegen elkaar: als dat een meteoor is verbrandt hij niet en wordt het een grote klap. Hoe dan ook: we hebben onze waarneming terstond uitgeseind — compleet met onze positie: 'a very bright light was observed traveling at high speed — op 52,26 graden noorderbreedte en 35 graden westerlengte."

Ook vanuit het weerschip "C. van Charley' dat in de buurt lag, is de lichtbol gezien. Toen wij in New York landden vertelden de journalisten ons dat het de Explorer was. maar nu dat weer dubieus is, weten wij het niet meer. We hebben zelfs even aan een vliegende schotel gedacht.'

Source: Het vrije Volk, 02-07-1958.
02 07 1958 UFO of Exporer III KLM piloot