Test flights could cause UFO sightings

ufo112 April 1950, Explanation for some UFO sightings.

American radio commentator Henry Taylor claims that a great and fantastic type of vehicle will be released into the air by the US Navy from an airport near Minneapolis, it is unmanned and carrying instruments to record cosmic rays Taylor said. Describing the mysterious object as a huge translucent thing with a long tail that flies at a 30 km altitude.

When the "strange thing" is launched, it is only filled for 1% with helium, but at great heights the object would blow itself up to a "huge monster" of 30 meters in length and 21 meters in diameter. The whole thing is made of plastic. According to Taylor, some of these "vehicles" fly all over the country at a height of 32 km. Some were equipped with flashing lights. One could observe the strange object for 30 minutes after the dusk, because it spread a red glow, before it explodes and a shower in pieces of plastic back to earth, the instruments will make their journey to earth on a parachute

Taylor told last week that many of the so called flying saucers, which are observed in the US, were in fact jet propelled objects which are tested by the US forces. One is called "XF-50", it is a round object without wings, which could reach a fantastic velocity. Also another "flying saucer" sighting, could be an innocent uncontrolled disk that hangs in the air, rises to a height of 9000 meters, when it drops back to 300 meters it falls apart.

Original text plus Dutch clipping:

De Amerikaanse radiocommentator Henry Taylor beweert, dat een „geweldig en fantastisch soort voertuig" door de Amerikaanse marine van een vliegveld in de buurt van Minneapolis de lucht in geslingerd zal worden. Er zit niemand in, maar het vervoert wel instrumenten om cosmische stralen te registreren, zo vertelde Taylor. Hij beschreef het geheimzinnige voorwerp als een „enorm groot, doorschijnend ding met een lange staart, dat 30 km hoog vliegt". Wanneer het „vreemde ding" werd weggeslingerd was het slechts voor 1 pct. met helium gevuld. Op grote hoogte zou door de spanning het voorwerp zichzelf echter opblazen tot een „reusachtig monster" van 30 meter lengte en 21 meter in doorsnee. Het geheel zou van plastic zijn gemaakt.Volgens Taylor vliegen enkele Van deze „voertuigen" over het hele land op een hoogte van 32 km. Sommige waren van flikkerlichten voorzien. Men kon het vreemde voorwerp na het invallen van de duisternis 30 minuten lang waarnemen, doordat het een rode gloed verspreidde. Voordat het ding uiteenspatte en een regen van stukjes plastic neerdaalde, waren de instrumenten aan een parachute hun tocht naar, de aarde reeds begonnen.

Taylor vertelde de vorige week, dat vele van de z.g. vliegende schotels, die men in de V.S. zou hebben waargenomen, in feite door straalaandrijving voortbewogen voorwerpen waren waarmee men in de V.S. proeven nam. Een ervan was de „XF-50", een rond voorwerp zonder vleugels, dat een fantastische snelheid kon bereiken. Een andere „vliegende schotel" zou een „onschuldige onbestuurde schijf" zijn, die in de lucht bluft hangen, tot een hoogte van 9000 meter stijgt, daarna tot 300 meter van de grond daalt en gewoonlijk uit elkaar valt.

Source: Leeuwarder courant 12 April 1950.
1950 Vliegende monsters Voor onderzoek van cosmische stralen