UFO seen Zwartsluis Netherlands

ufo111 August 1864, Hundreds of people saw the UFO.

On Saturday evening at about 10:30 a fiery dark red sky phenomenon was in Zwartsluis in the shape of a sphere, whose diameter of 2 palms (20 cm). It exploded like fireworks in the sky. The direction in which it was seen was from south-south-east to north-north-west (the fire-ball was seen by hundreds and makes thousands of people worry, especially those fireworks reminds them of war, we are waiting for further information from our stargazers).

Original text plus Dutch clipping:

Zaterdag avond ongeveer 10:30 uur is te Zwartsluis een vurig donkerrood lucht verschijnsel gezien in de gedaante van een bol, welks diameter van 2 palmen (20 cm) had, is daarna als een vuurpijl met verschillende stralen uit een gesprongen. De richting waarin hij gezien is, was van Zuid Zuid-Oost tot in Noord Noord-West (Die vuurbol is door honderden gezien en maakt duizenden benauwd. Vooral die vuurpijlen doen hen denken aan oorlog. Wij wachten nadere inlichtingen van onze sterrenkijkers).

Source: Drentsche en Asser courant, 11 Augustus, 1864.
1865 08 11 UFO seen by thousands