UFO was a balloon story 1858 Germany

ufo116 August 1858, It was a balloon in the shape of a Elephant.

There is a horrible story of an air phenomenon on the Lower Rhine, which has recently been seen in the vicinity of Rheinberg (Germany). A farmer working in the field at dusk, saw a monster descending from the sky. It was terrifying.

He went to his fetch took his scythe, and returned, the moment when the phenomenon came down, so that he had just time to strike the monster with one blow. It flow away with a loud bang and only the skin remained. Fourteen days later, someone who has participated in the nearby Dusseldorf festival, recognized it as the hot air balloon, which had the form of an elephant.

Original text plus Dutch clipping:

Aan den Neder-Rijn verhaalt men eene gruwelijke geschiedenis van een lucht verschijnsel, dat onlangs in de nabijheid van Rheinberg is gezien. Een boer was in de schemering nog op het veld werkzaam, toen hij uit de hoogte een ondier zag nederdalen. Verschrikt liep hij heen om zijne zeis te halen, en keerde terug op het oogenblik dat het verschijnsel nederkwam, zoodat hij nog juist tijd had om het monster met eén slag te vellen. Het vliegt met een ligten knal uiteen en alleen de huid blijft over, welke veertien dagen later door iemand, die aan het Dusseldorfsche schuttersfeest heeft deelgenomen,wordt herkend als de luchtballon, welke daar in den vorm van een olifant was opgelaten.

Source: Drentsche en Asser courant, 16 Augustus 1858.
1858 8 16 UFO was balloon