UFO seen all over the Netherlands

ufo128 June 1866, UFO seen in Tilburg, Tiel, Leiden.

An air phenomenon, recently seen, has also been observed in Tilburg. It moved there from the West to the East. At first it appeared to the western sky like a small cloud, and it passed at a great speed over this place.

Many people who were busy with haymaking and other activities, became very frightened. At some distance above the Oostdijken horizon it fell apart in different rays, nothing of a sound was heard or the people were too frightened to pay attention to it. Also in Leiden the intended phenomenon is seen in Haarlemmermeer and also in other places. From Tiel they write about a light phenomenon, which is mentioned in Tilburg and Leiden, must also have been observed in Tiel. We heard a stories, that more then one person saw fire fell from the sky. Of course this was associated with the war.

Original text plus Dutch clipping:

Een lucht verschijnsel, onlangs gezien, is ook te Tilburg waargenomen. Het bewoog zich aldaar ongeveer van het Westen naar het Oosten. Eerst vertoonde het zich aan den westelijken hemel als een kleine wolk en ging met grote snelheid over genoemde plaats, Vele lieden die met den hooibouw en andere werkzaamheden bezig waren, namen zeer verschrikt de vlucht. Op enigen afstand boven den Oostdijken horizont spatie het in verschillende stralen uiteen, van een geluid is niets vernomen. De lieden waren te zeer verschrikt om daarop acht te geven. Ook te Leiden onder Haarlemmermeer en op meer andere plaatsen is het bedoelde verschijnsel gezien. Nog schrijft men uit de omstreken van Tiel. Het lichtverschijnsel, waarvan sprake is, moet ook hier waargenomen zijn. Wij hoorden toch verhalen, hoe meer dan één persoon gezien had, dat vuur van den hemel viel. Natuurlijk werd dit in verband gebracht met den oorlog.

Source: Drentsche en Asser courant,  28 Juni, 1866.
1966 06 28 UFOs seen netherlands