UFO flies over New Amsterdam Netherlands

ufo125 March 1891, New Amsterdam sees UFO.

Last night at about eleven o'clock, an unusual air phenomenon was observed in New Amsterdam. In the direction from South West to the North East, a luminous sphere was seen. After the sphere was observed for about ten seconds, it burst. A part of it continued in the same direction with the same luminous force for the eye as before, while the other parts were no longer visible immediately after the bursting.

Original text plus Dutch clipping:

Gisteravond omstreeks elf uur is te Nieuw Amsterdam een ongewoon lucht verschijnsel waargenomen. In de richting van het Zuid- Westen naar het Noord-Oosten bewoog zich een lichtgevende bol. Nadat de bol ongeveer tien seconden was waargenomen, spatte ze uiteen. Een gedeelte er van vervolgde eenzelfde richting met voor het oog gelijke lichtgevende kracht, terwijl de andere delen dadelijk na de uiteenspatting niet meer zichtbaar waren.

Source: Algemeen Handelsblad, 25 Maart 1891.
1891 03 25 UFO amsterdam