UFO Ozark Alabama USA

ufo113 June 1900, Ozark sees UFO.

The inhabitants of the city of Ozark, Alabama, and surroundings, have seen a strange air phenomenon these days. In the evening at about half past eleven a fiery cross suddenly appeared in the western sky and came from an easterly direction over the city. The phenomenon did not seem to be more than 1000 feet high in the sky and fire sparks constantly dropped down. The people in the vicinity were in a state of great excitement during the incident and believed that the end of the world had come.

Original text plus Dutch clipping:

De bewoners van de stad Ozark, Alabama, en omgeving, kregen dezer dagen een vreemd lucht verschijnsel te zien. Des avonds omstreeks half twaalf verscheen er plotseling een vurig kruis aan den westelijken hemel en kwam in een oostelijke richting juist over de stad. Het verschijnsel scheen niet meer dan 1000 voet hoog te zijn en voortdurend vielen er vonken naar beneden. De negers in de omgeving verkeerden gedurende het voorval in een staat van grote opgewondenheid en meenden dat het einde der wereld gekomen was.

Source: De Volksstem, 13 June 1900.
1900 06 13 ufu alabama ozark