Flying object as big as the moon Hungary

ufo14 February 1817, Strange lights in France and disks seen in Hungary.

For some days, a rare air phenomanon is noticed in the atmosphere above Montmarcre (France). While there was no star, parts of the sky seemed to be lit up, as by a distant fire. Red colored light seemed to be darkened for a few moments, but then showed itself more clearly again. People gathered at the Pont-Royal to watch this strange phenomenon, which will soon be explained by our astronomers

The German newspapers inform us that one has noticed an similar phenomenon in Pest, Hungary. There they saw two times a fireball, which seemed to be as big as the disk of the moon.

Original text plus Dutch clipping:

Sedert enige dagen merkt men in den dampkring, boven Montmarcre (Frankrijk), een zeldzaam verfschijnsel op. Terwijl zich geen er geen ster vertoond, scheen een gedeelte van den hemel verlicht te zijn even als door een verafgelegen brand. Een rood kleurig licht scheen enige ogenblikken verduisterd te worden, doch vertoonde zich vervolgens wederom meer helder. Een toevloed van mensen plaatste zich voornamelijk op de Pont-Royal om dit vreemd verschijnsel te beschouwen, hetgeen de natuur en sterrenkundige zonder twijfel weldra zullen verklaren.

De Duitse dagbladen melden ons, dat men te Pest, in Hongarije, een dergelijk verschijnsel heeft opgemerkt. Men heeft aldaar tot twee reizen toe een vuurbol gezien die zo groot scheen te zijn als de schijf der maan.

Source: Leeuwarder courant, 4 Februari 1817.
1811 02 04 UFO hungary and France