Three suns seen in Italy

ufo17 May 1750, Seen in Genoa.

According to letters from Genoa of the 20th, on the 13th of that month, at 7 o'clock in the morning, a rare sky phenomenon of 3 Suns and a rainbow, where seen, all kind of speculations were made what it meant.

Original text plus clipping in Dutch:

Volgens brieven van Genua van den 20 paflato, had men daar den 13de van die Maand, 's morgens om 7 uren een zeldzaam lucht verschijnsel gezien van 3 Zonnen en een regenboog, waar over het Gemeen allerhande gissingen maakt.

Source: Oprechte Haerlemsche courant,  7 May 1750.
1770 3 Sun in sky