Eldenburg and New castle 1758 air phenomenon

ufo121 December 1758, Did a UFO land near London.

The Sky phenomenon, that is seen at Eldenburg and New castle. Some people in this City (London) have also seen it, with this distinction, that instead of aiming straight through the sky, it seemed to have fallen down close to them.

Original text plus clipping in Dutch:

Het Luchtverschijnsel, dat te Eldenburg en New castle. gezien is, hebben sommige in deze Stad, zoo zij verzekeren mede vernomen, met dit onderscheid alleen, dat in plaats van recht door de lucht te streven, het dicht bij hun scheen neer te vallen.

Source: Middelburgsche courant, 21 december 1758.
1758 new castle ufo