Airplane in shape flying disk

ufo121 December 1931, The flying discus. (photo)

A new invention by the Italian engineer Guido Tallai of which he has great expectations. The aircraft is a combination of aircraft and airship.

Photo:

Original text plus Dutch clipping:

DE VLIEGENDE DISCUS — een nieuwe vinding van den Italiaanse ingenieur Guido Tallai waarvan hij groot verwachtingen heeft. Het toestel is een combinatie van vliegtuig en luchtschip.

Source: Haagsche courant, 12 Dec. 1931.
12 12 1931 Italie vliegende schijf